Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Autamme organisaatiota kestävän kehityksen strategian luonnissa ja/tai jalkauttamisessa.

Kestävän kehityksen toimenpiteet organisaatioissa luovat pohjaa vakaalle toiminnalle, taloudelliselle kasvulle ja hyvinvoinnille sekä toimivat vahvoina signaaleina sidosryhmille.

Sparraamme organisaatioiden johtoa myös vastuullisuusraportoinnista sekä autamme itse raportin sisällön rakentamisesta.