Referenssimme

Muutamia esimerkkejä toteuttamistamme projekteista:

Kansainvälinen rakennusmateriaalien ja rakentamisen liikkeenjohdon kokemus

30 vuotta, vastuu liiketoimintayksiköistä 50-200MEur, 1.000.000m2 rakentamista, 100 projektia (5.000m2 – 350.000m2), 10.000 asuntoa + kaikki muut rakentamisen segmentit

Kestävä kehitys osana brändikuvaa ja kannattavuuden kehittämistä

Yrityksen kokonaiskehittäminen: Myynnin kehittäminen näkökulmana asiakaspolku ja lisäarvo, teollisen tuotannon Lean, kestävän kehityksen painotuksella. (rakennusmateriaaliteollisuus)

Green Lean, hukka, kestävä kehitys konkretiaksi ja menestystekijäksi 

Koulutusprojekti, johon osallistuivat ylin johto (omistajat), keskijohto ja tuotannon työnjohto. Projektissa käytiin DMAIC-prosessin avulla läpi tuotannon kehittämistä ja erityisesti hukan vähentämistä. Myynnin moduulissa näkökulmana oli asiakaslisäarvo ja talouden moduulissa kannattavuus (metalliteollisuus).

Uudet kestävän elinkaaren tuoteratkaisut

Yritys halusi tehdä esiselvityksen siitä, mihin suuntaan polymeerisäiliöratkaisuja tulisi kehittää elinkaarinäkökulmasta ja mitä mahdollisuuksia on polymeerimateriaalin kierrättämiselle toimintaketjussa. Löydettiin konkreettisia asioita asiakaslisäarvon tuottamiseksi ja tapoja sen myymiseksi. (muoviteollisuus)

Valmisbetoniasemien materiaalien ja energiankäytön tehostaminen

Kustannussäästöprojekti, jossa fokusessa oli betonin pääraaka-aineet ja energia. Kohteena oli 3 valmisbetoniasemaa. Tehtiin systemaattinen analyysi ja lähestyttiin asioita pragmaattisesti. Tuloksena konkreettiset, välittömät säästöt. (rakennusmateriaaliteollisuus)